Tuotannon ja prosessien turvallisuuden kehitys kartoituksella ja suunnitelmalla

SoftMec hyödyntää vahvaa kokemustaan sekä asiantuntijuuttaan erilaisten koneturva- ja konelinjalaitteiden potentiaalisten riskien ja vaaratekijöiden arvioinnissa.

Nykypäivänä teollisuuden keskiössä on myös turvallisuus. Huomioimme eri toimialojen turvallisuutta koskevat standardit ja säädökset. Näin varmistetaan laitteiden ja niiden käytön vaatimuksenmukaisuus, joka tehostaa tuotantoa.

Huolehtimalla turvallisuuden optimaalisesta tasosta suojellaan laitteiden operoijia, vähennetään sairauspoissaoloja sekä nostetaan työtehoa sekä viihtyvyyttä.

Kai Niiranen

Vice President, Projects

Ota yhteyttä

Varmista lainsäädännön vaatimukset ja alan suositukset asiantuntijoidemme avulla

Me SoftMecilla tunnemme eri alojen ajantasaiset vaatimukset ja standardit, joiden mukaisiksi suunnittelemme ja toteutamme tuotannon vastaamaan. Koneturvallisuussuunnittelussa hyödynnämme asiantuntijuuttamme työvälineiden, laitteiden, järjestelmien ja prosessien turvallisuuden parantamiseksi.

Turvallisuuden suunnittelu ja toteutus

Perehdymme alanne koneturvallisuusvaatimuksiin ja -standardeihin. Kartoitamme myös tuotantonne laitteet, järjestelmät ja prosessit. Nämä antavat meille kattavan kokonaiskuvan, jonka pohjalta suunnittelemme vaaditut sekä suositeltavat toimenpiteet.

Suunnitelmasta laaditaan dokumentaatio, jonka avulla koneturvallisuustoimenpiteet pystytään ottamaan käyttöön. Dokumentaatio auttaa myös tarvittavien komponenttien ja turvalaitteiden hankinnassa.

Toimitamme myös automaation ja robotiikan sekä koneturvallisuutta parantavia laitteita ja komponentteja. Halutessanne pystytte tilaamaan suunnitelman mukaiset laitehankinnat kauttamme. Vastaamme hankittavien laitteiden ja tarvikkeiden asianmukaisista asennuksista.

Teemme myös koneturvallisuuteen liittyviä koneiden modernisointeja, joissa konelinjan tai koneen turvallisuustaso modernisoidaan vastaamaan nykyvaatimuksia.

Jätä yhteydenottopyyntö

    Tai ole yhteydessä asiantuntijaamme

    Kai Niiranen

    Vice President, Projects

    kai.niiranen@softmec.fi

    +358 50 378 4101