Automaation tehostus ohjausjärjestelmällä

Tuotannon prosessien tehostaminen automaation ohjausjärjestelmien suunnittelulla, logiikkaohjelmoinnilla sekä käyttöönotolla.

Suunnittelemme ja toteutamme teollisuuden logiikkajärjestelmiin ohjausjärjestelmät joko kokonaisratkaisuna tai erillislaitteina täydentämään olemassa olevia ratkaisuja. Huolehdimme uusien järjestelmien käyttöönoton saumattomasti ilman odottamattomia tuotannon keskeytyksiä.

Jukka Häkkinen

CEO

Ota yhteyttä

Laitteiden käytön tehostusta

Räätälöidyssä ja kustannustehokkaassa automaation ohjausjärjestelmien kokonaisratkaisussa tai jo käytössä olevan järjestelmän erillislaitteiden täydennyksessä tehostetaan tuotantoa, turvallisuutta sekä käyttömukavuutta. Oikeilla ohjausjärjestelmien ratkaisuilla vältetään käyttökatkot ja maksimoidaan tehokkuus ja kannattavuus.

Ohjausjärjestelmämme ovat myös turvajärjestelmiä sekä yhteistyön mahdollistajia, joiden avulla parannetaan teknistä suunnittelua ja operaattorien toimintaa sekä vähennetään tapaturmariskejä.

Olemme mukana ohjausjärjestelmän toteutuksen kaikissa vaiheissa

Automaatiolinjaston ohjausjärjestelmän kokonaisratkaisuun sisältyy:

 • Suunnittelupalvelu
 • FAT-testaus
 • Asennusvalvonta
 • Käyttöönotto sekä järjestelmän koulutus
 • Ns. babysitting, eli käyttöönoton jälkeinen valvonta

Projektin eri vaiheista luodaan myös kattava dokumentaatio. Selkeä dokumentaatio edesauttaa huoltoa sekä kehitystoimenpiteitä tulevaisuudessa, jolloin jatkotoimenpiteiden kustannukset saadaan pienennettyä.

Ohjausjärjestelmien kokonaisratkaisut tai täydennykset

 • Sähkö-, automaatio- ja ohjausjärjestelmien suunnittelu laitteistoista riippumatta.
 • Ohjelmistosuunnittelu teollisuudessa yleisimmin käytetyille logiikkamerkeille
 • HMI- ja SCADA-suunnittelu sekä -ohjelmointi tunnetuimmilla ohjelmistoilla.
 • Käyttöönotot ja testaukset niin suuremmille konelinjoille kuin yksittäisille koneillekin.
 • Teemme myös sähköasennusvalvonnat ja asennukset.

Alan tunnettujen valmistajien komponentit

Ohjausjärjestelmien projekteissa hyödynnämme alan tunnettujen valmistajien järjestelmiä ja komponentteja. Toteutamme mm. B&R-, Siemens- ja Allen-Bradley-projektit sekä niiden varaosatoimitukset.

Turvallisuus prioriteettina

Useissa olemassa olevissa automaatiotuotannosta löytyy monia koneturvallisuusriskejä niin ympäristöä kuin käyttäjää ajatellen. Koneturvallisuuteen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota tai voimassa olevat turvallisuusstandardit eivät edes täyty.

Kun suunnittelemme ja toteutamme ohjausjärjestelmät, otamme myös huomioon koneturvallisuustekijät. Noudatamme voimassa olevia turvallisuussäädöksiä, emmekä kulje oikopolkuja koneturvallisuuden kanssa. Näiden avulla minimoidaan työtapaturmat sekä tuotannon keskeytymiset, joka puolestaan lisää käyttömukavuutta.

Toteutamme myös koneturvallisuuskartoituksia olemassa oleville järjestelmille.

Jätä yhteydenottopyyntö

  Tai ole yhteydessä asiantuntijaamme