Suunnittelupalvelut tuotannon elinkaaren eri vaiheissa sekä tuotannon kehityksessä

SoftMec on edelläkävijä automaation, ohjausjärjestelmien sekä robotiikan suunnittelussa.

Tuotannossa tarkkaan suunnitellut tehokkaat järjestelmät ovat elintärkeitä. Automaatio-, ohjelmisto- ja robotiikkasuunnittelun avulla pystytään tehostamaan tuotannon prosesseja sekä varautumaan mahdollisiin tulevaisuuden skaalautumisiin.

Asiantuntijoidemme avulla tuotantoon laaditaan suunnitelma, jossa huomioidaan järjestelmän elinkaaren eri vaiheet. Kattava kokemuksemme ja osaamisemme eri toimialoilta varmistaa sen, että järjestelmien suunnittelu tehostaa prosesseja sekä tuotantoa huomioiden yrityksenne alan ominaisuudet, vaatimukset sekä säädökset.

Kai Niiranen

Vice President, Projects

Ota yhteyttä

Dokumentaatio jatkokehitystä varten

Ennakoimme suunnittelussa konelinjan tulevat elinkaaret. Kun järjestelmän dokumentaatio on tehty huolella, tulevaisuudessa tehtäviin huoltotöihin sekä muutoksiin vaadittu ajan määrä ja kustannukset laskevat huomattavasti. Kun turhaa selvitystyötä ei tarvitse tehdä, säästetään huolto- ja muutoskuluissa. Laadimme suunnitelmasta kattavan dokumentaation, jonka avulla jatkokehitykset sekä huollot pystytään toteuttamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Automaation, ohjausjärjestelmän sekä robotiikan suunnittelu

Suoritamme suunnitelman kokonaisvaltaisesti alusta loppuun aina käyttöönottoon asti. Tavoitteena on aina tehokkaat, luotettavat sekä turvalliset tuotannon järjestelmät, missä huomioidaan alaa koskevat säädökset ja suositukset.

1

Esisuunnittelu

Selvitetään projektin tarpeet, tavoitteet, tekniset vaatimukset sekä olemassa olevat lähtötiedot. Tarvittaessa tutustumme tuotannon tiloihin sekä olemassa oleviin tiloihin ja laitteisiin. Tutustumme myös yrityksenne ja alanne lähtökohtiin ja noudatettaviin määrityksiin. Tarjoamme esisuunnittelupalvelua myös jo ennen varsinaista projektia esimerkiksi tarjouskyselyjä ja projektin budjetointia varten.

2

Komponenttien valinta

Riippuen tarpeesta ja esisuunnitelmasta, valitsemme tarvittavat komponentit, kuten anturoinnit, ohjausjärjestelmät tai automaatiokomponentit.

3

Sähkösuunnittelu

Sähköautomaatiosuunnittelu sisältää keskus-, kotelo-, kaapelointi- ja kytkentäsuunnittelun. Tarvittaessa myös valmistutamme keskukset ja kytkentäkotelot.

4

Seuranta ja valvonta

Asennusvalvontamme varmistaa asennuksen laadun ja aikataulun sekä koordinoi suunnittelun ja asennuksen. Näin asennusvaiheen muutostarpeet tulevat huomioitua ja loppudokumentoitua. Asennusvalvonta on oleellinen osa projektia ja auttaa varmistamaan käyttöönottovaiheen onnistumista.

Turvallisuus prioriteettina

Teollisuuden keskiössä on myös koneturvallisuus ja kiinnitämme erityishuomiota siihen. Kun suunnittelemme tuotannon järjestelmiä, otamme myös huomioon koneturvallisuustekijät sekä -suositukset. Noudatamme voimassa olevia turvallisuussäädöksiä, emmekä kulje oikopolkuja koneturvallisuuden kanssa. Näiden avulla minimoidaan työtapaturmat sekä tuotannon keskeytymiset, joka puolestaan lisää käyttömukavuutta.

Jätä yhteydenottopyyntö

    Tai ole yhteydessä asiantuntijaamme

    Kai Niiranen

    Vice President, Projects

    kai.niiranen@softmec.fi

    +358 50 378 4101