Robottisolujen suunnittelu ja toimitus tuotantoonne full-service periaatteella

SoftMec on robottisolujen sekä robottisovellusten suunnittelun ja käyttöönottojen edelläkävijä.

Robotiikan ja oikein suunnitellulla automaation avulla pystytään tehostamaan tuotannon prosesseja. Työntekijöitä pystytään vapauttamaan mielekkäämpiin tehtäviin, joka lisää tehokkuutta. Suunnittelemme ja toteutamme robotiikan kokonaisratkaisut huomioiden käyttäjäystävällisyyden sekä työturvallisuuden.

Antti Hulkkonen

Robot Specialist

Ota yhteyttä

Robotiikan suunnittelu alusta loppuun

Toimitamme robotiikkaratkaisut tuotantoon kokonaisvaltaisesti. Aloitusvaiheessa selvitämme tuotantonne tarpeet. Näiden pohjalta haastattelemme ja kartoitamme työvaiheet, olosuhteet, välineet, tilat sekä muut tuotannon eri tekijät.

Kartoituksen perusteella pystymme luomaan kattavan dokumentoidun suunnitelman sekä valitsemaan robotit, robotin ohjausjärjestelmät sekä logiikkaohjelman tuotantoympäristöönne. Ratkaisumme sisältää myös ylläpidon sekä huollot, joten emme jätä teitä yksin robottisolun kanssa.

Suunnittelemme ja toteutamme robottisolut

Paras lopputulos ja saumaton tuotanto saadaan, kun robottiympäristön suunnittelu, ohjelmiston määritys, laitteiden toimitus sekä ylläpito ja huolto tulevat saman katon alta. Tästä syystä toteutamme robottisolut kokonaisratkaisuna.

Toimitukseemme sisältyy mm. ohjelmistosuunnittelu, FAT-testaus, käyttöönotto, lopputestaus, laitteiden ja ohjelmiston koulutus, huollot sekä vuosiylläpito.

Pitkän historiamme aikana olemme suunnitelleet ja toteuttaneet lukuisia robotiikkaratkaisuja, jotka lisäävät tuotannon laatua, turvallisuutta, tehokkuutta sekä skaalattavuutta.

Alan johtavat robotiikan järjestelmät

Olemme valikoineet tarjontaamme alan johtavia valmistajia. Kartoitamme projektikohtaisesti sopivimmat järjestelmät mahdollistamaan tehokkaan tuotannon. Käyttämiämme järjestelmiä ovat: KUKA, ABB sekä Yaskawa.

Ohjausjärjestelmä sekä ohjelmisto

Toteutuksemme eivät rajoitu ainoastaan laitetoimituksiin. Suunnittelun, koulutuksen ja ylläpidon lisäksi robottiratkaisuumme sisältyvät ohjausjärjestelmä sekä ohjelmistosuunnittelu. Kokonaisvaltaisella toimituksella varmistetaan laitteiden ja ohjelmistojen saumaton toimivuus.

Suunnittelu käyttäjän näkökulmasta

Prioriteettimme robotiikan toteutuksissa on tuotannon tehostaminen. Tähän sisältyy myös robotiikan käyttäminen. Jotta käyttäjältä vaadittu aika saadaan minimoitua, suunnittelemme laitehankinnat, ohjausjärjestelmät sekä ohjelmistosuunnittelun robotin käyttäjää ajatellen.

Turvallisuus prioriteettina

Useissa olemassa olevissa robotiikkaympäristöistä löytyy monia turvallisuusriskejä niin ympäristöä kuin käyttäjää ajatellen. Robotiikan koneturvallisuuteen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota tai voimassa olevat koneturvallisuusstandardit eivät edes täyty.

Kun suunnittelemme ja toteutamme robottisoluja, yksi lähestymiskulmista on aina koneturvallisuus. Noudatamme voimassa olevia turvallisuussäädöksiä, emmekä kulje oikopolkuja koneturvallisuuden kanssa. Suunnittelussa otamme huomioon mahdolliset lukot, skannerit sekä muut turvalaitteet. Näiden avulla minimoidaan työtapaturmat sekä tuotannon keskeytymiset, joka puolestaan lisää käyttömukavuutta.

Toteutamme myös koneturvallisuuskartoituksia olemassa oleville järjestelmille.

Jätä yhteydenottopyyntö

    Tai ole yhteydessä asiantuntijaamme

    Antti Hulkkonen

    Robot Specialist

    antti.hulkkonen@softmec.fi

    +358 50 300 9261